Οι υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο μας :

 • Μελέτες Τοπογραφίας
 • Ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4495/2017
 • Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Οικοπέδων – Αγροτεμαχίων
 • Χαράξεις Οικοδομών
 • Εφαρμογές Σχεδίου Πόλεων
 • Εφαρμογές Αναδασμού
 • Οριοθετήσεις
 • Μελέτες για πράξεις χαρακτηρισμού στο Δασαρχείο
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου
 • Διαγράμματα μεταβολής κτηματολογίου
 • Εφαρμογές Κτηματολογίου
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
 • Τρισδιάστατη αποτύπωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτηρίου (μέθοδος Laser)
 • Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Δείγματα από τα τοπογραφικά μας στον Πύργο, Αμαλιάδα κ.α.

Πατήστε μια εικόνα για την μεγέθυνση της