ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 1923

Δικαιολογητικά αναγνώρισης αγροτικού δρόμου ως προϋφιστάμενου του 1923 (για κατάτμηση ή συνένωση μετά την 31-12-2003 σε εκτός σχεδίου περιοχές) 1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου περί αναγνώρισης αγροτικού δρόμου προϋφιστάμενου του 1923. 2.Αεροφωτογραφίες των ετών 1929,1937, 1945,1960,1971,1988 από τη Γ.Υ.Σ. της περιοχής όπου να φαίνεται ο υπόψη δρόμος με αντίστοιχη έκθεση φωτοερμηνείας. 3.Τοπογραφικό διάγραμμα όπου απεικονίζεται η ιδιοκτησία και…