Ανάρτηση Δασικών Χαρτών – Ηλεία

Ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Δασών της Π.Ε. Ηλείας η ανάρτηση των αναμορφωμένων δασικών χαρτών. Τη δεύτερη ευκαιρία θα έχουν όσοι δεν είχαν υποβάλει αντίρρηση ως προς τον χαρακτήρα της εκτάσεώς τους από της 26/2/2021 μέχρι της 10/6/2021. Οι αντιρρήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του…