Αλλαγές στην νομοθεσία περί αυθαιρέτων


Αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, συνοδεία τεχνικής έκθεσης μηχανικού για να αποδειχθεί ο χρόνος κατασκευής ενός αυθαιρέτου εφόσον δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα, αεροφωτογραφίες ή ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, τα οποία να το αποδεικνύουν.Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την τακτοποίηση και άλλων αυθαιρέτων.

Αυτή είναι μια από τις αλλαγές που έφεραν οι νέες τροπολογίες που κατέθεσε σήμερα το ΥΠΕΚΑ κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του νομοσχεδίου για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.


Για όσα αυθαίρετα βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου όπου δεν υπάρχει καθορισμένη τιμή ζώνης, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον δήμο. Εάν αυτή δεν έχει καθοριστεί τότε λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην Περιφέρεια με την προϋπόθεση ότι οικεία τοπική ή δημοτική κοινότητα η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ.


Ακόμη, στις τροπολογίες ορίζεται ότι το ειδικό πρόστιμο για την τακτοποίηση διαφορετικής διαμερισμάτωσης ορόφου από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας. Είναι 500 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης και δεν καταβάλλεται παράβολο.Όσον αφορά τη διαφορετική διαρρύθμιση διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτή που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αυτή δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή.


Εκτός από τροποποιήσεις και προσθήκες στον νόμο 4014/11 για τα αυθαίρετα το υπουργείο Περιβάλλοντος φέρνει και άλλες σημαντικές αλλαγές που αφορούν θέματα πολεοδομικά, χωροταξικά και δασικά.

Ειδικότερα προβλέπονται ότι:

  1. Δάση και δασικές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των χορτολιβαδικών και των βραχωδών εκτάσεων, μπορούν να διατίθενται για τη δημιουργία ορειβατικών καταφυγίων και χιονοδρομικών κέντρων. Εκεί θα επιτρέπονται επίσης πτηνοτροφεία, ποιμνιοστάσια και συναφείς εγκαταστάσεις.
  2. Είναι δυνατό σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), σε περιοχές που δεν είναι προστατευόμενες, να επιτρέπονται οι επεκτάσεις σχεδίων πόλεων. Μάλιστα η πολεοδόμησή τους θα γίνεται με βάση τη μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Similar Posts