Δασικοί χάρτες: Ξεκινά η περίοδος αντιρρήσεων στην Ηλεία

Αντιρρήσεις - Ενστάσεις Δασικών Χαρτών - Ηλεία - Τοπογραφικά
Αντιρρήσεις – Ενστάσεις Δασικών Χαρτών – Ηλεία

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων επί των αναρτημένων μετά την αναθεώρησή τους δασικών χαρτών, σηματοδοτεί η ανάρτηση στις 12 Φεβρουαρίου για τον νομό Ηλείας.

Στόχος είναι η επίτευξη της κύρωσης των δασικών χαρτών έως το τέλος του 2021, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αντιρρήσεων που θα υποβληθούν και την ταχύτητα ελέγχου τους από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ). Αλλωστε και η απόφαση που αναρτήθηκε σήμερα για την αποζημίωση των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων ορίζεται ότι θα έχει διάρκεια δύο ετών.https://595d2063e248d89118aa8def2a1ee0a5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Προβληματισμό έχει δημιουργήσει, πάντως, στους ενδιαφερόμενους το γεγονός ότι ενώ περίμεναν την εκ νέου ανάρτηση των δασικών χαρτών, πλέον ορίστηκε ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτώμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα, για τα οποία δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδηλων σφαλμάτων.

Κατά την διάρκεια Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν το ακίνητό τους έχει συμπεριληφθεί σε περιοχή δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα.

Εάν συμφωνούν με τον χαρακτηρισμό μίας έκτασης δε χρειάζεται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή αμφισβητούν τον χαρακτήρα της έκτασης (ή τμήματος αυτής), όπως έχει αποδοθεί στον δασικό χάρτη, αναλόγως μπορούν:

 • να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις αντιρρήσεις τους στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου καταβάλλοντας το σχετικό ειδικό τέλος.
 • στην περίπτωση που δεν απαιτείται καταβολή τέλους, υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ)
 • να υποβάλουν, ατελώς, ηλεκτρονικά αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου ή αυτοπροσώπως στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών.Σε κάθε περιοχή για την οποία αναρτάται δασικός χάρτης συγκροτούνται Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), τα οποία λειτουργούν όσο διαρκεί η Ανάρτηση.

Στα ΣΥΑΔΧ παρέχεται ενημέρωση για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων.

Επίσης στα ΣΥΑΔΧ υποβάλλονται ταχυδρομικά, με courier ή επιτόπια, όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν μία αντίρρηση (εντός των προθεσμιών που έχουν ορισθεί στη σχετική απόφαση) και παραλαμβάνονται οι αντιρρήσεις που υποβάλλονται ατελώς.

Οι Αντιρρήσεις αφορούν στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων εκτάσεων στο δασικό χάρτη ή της ορθής απεικόνισης της γεωγραφικής θέσης των ορίων των δασών και δασικών/ χορτολιβαδικών εκτάσεων.
Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά από την ημέρα που ορίζεται στην απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών και διαρκεί 105 ημερολογιακές ημέρες, ή 125 για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Να σημειωθεί ότι για κάθε αυτοτελή έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας που έχει αποδοθεί στον δασικό χάρτη, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αντίρρηση. Εάν, για παράδειγμα, κάποιος έχει δύο διαφορετικά αγροτεμάχια και αμφισβητεί και στα δύο τον χαρακτηρισμό τους, θα υποβάλει δύο αντιρρήσεις μαζί με τα απαραιτητα δικαιολογητικά, στα οποία περιλαμβάνονται έγγραφα που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον για την υποβολή αντίρρησης (πχ συμβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια, πράξεις τακτοποίησης, αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κλπ) που αφορούν σε:

 • Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως κυριότητα, υποθήκη και δουλείες (προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση / πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξύλευσης, βοσκής, άντλησης ύδατος κλπ).
 • Ενοχικά δικαιώματα, όπως μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κά. Επισημαίνεται ότι για μίσθωση ακινήτου θα πρέπει να προσκομίσετε συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου θα πρέπει να προσκομίσετε συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.

Τέλος Αντιρρήσεων

Από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται οι αντιρρήσεις που αφορούν σε:

 • περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον δασικό χάρτη ως δασικές, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος των εγκεκριμένων ορίων οικισμών και των εγκεκριμένων ορίων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων (παρ. 2α του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει)
 • εκτάσεις που αντιστοιχούν στο όριο αρτιότητας, κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής οικοδομικής άδειας και εντάσσονται στην προηγούμενη περίπτωση (παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει)
 • περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού
 • περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού
 • περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία (Άρθρο 14 του Ν. 998/1979), οι οποίες εκ παραδρομής δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες
 • περιοχές με εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού και υποθέσεις που υπόκεινται στη διαδικασία αυτή

Επίσης, δεν υποβάλλεται τέλος από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (πχ Υπουργεία) και από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄Βαθμού (Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι).

Οι αντιρρήσεις χωρίς τέλος υποβάλλονται μόνο στα ΣΥΑΔΧ.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει σε μια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, κατά την υποβολή αντίρρησης καταβάλλει τέλος, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητεί τον χαρακτηρισμό και έχει οριστεί ως εξής:

 • έως και 100 τ.μ., 10 ευρώ 
 • έως και 1.000 τ.μ., 40 ευρώ 
 • πάνω από 1 έως 5 στρέμματα, 90 ευρώ
 • πάνω από 5 έως 10 στρέμματα, 180 ευρώ
 • πάνω από 10 έως 20 στρέμματα, 350 ευρώ
 • πάνω από 20 έως 100 στρέμματα, 700 ευρώ
 • πάνω από 100 έως 300 στρέμματα, 1.400 ευρώ
 • πάνω από 300 στρέμματα, 3.300 ευρώ

Το τέλος πληρώνεται είτε κατά τη διάρκεια της υποβολής της αντίρρησης ηλεκτρονικά, με τη χρήση κάρτας, στο τελευταίο στάδιο της διαδικασία ή σε τραπεζικό κατάστημα ή μέσω web banking.

www.ethnos.gr

Similar Posts