Λίγα λόγια πριν τηλεφωνήσεις σε ένα Τεχνικό Γραφείο.

Συχνά κάποιος τηλεφωνεί σε ένα Τεχνικό γραφείο και ρωτάει: “Έχω ένα οικόπεδο. Πόσο κάνει ένα τοπογραφικό;” Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι ίδια με την ερώτηση: “Πόσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο;” χωρίς να αναφέρεται η μάρκα, το μοντέλο ή ο εξοπλισμός του αυτοκινήτου. Όπως γίνεται κατανοητό δεν υπάρχει απάντηση στην συγκεκριμένη ερώτηση αν δεν καθοριστούν πρωτίστως τα βασικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα τοπογραφικά διαγράμματα. Για να μπορέσει ένας Μηχανικός να εκτιμήσει την χρηματική αξία της εργασίας του και του τοπογραφικού διαγράμματος που θα συντάξει πρέπει πρωτίστως να γνωρίζει αφενός κάποια χαρακτηριστικά του ακινήτου (εμβαδόν, κλίση εδάφους, ορατότητες, υπάρχοντα κτίσματα κ.α.) και αφετέρου να γίνεται ξεκάθαρος, από τη μεριά του ιδιοκτήτη της έκτασης, ο σκοπός χρήσης του τοπογραφικού. Παράλληλα για την καλύτερη εκτίμηση του κόστους εργασίας πρέπει ο Μηχανικός να προβεί σε αυτοψία του ακινήτου.

Όσον αφορά στον σκοπό χρήσης του τοπογραφικού πρέπει αυτός να αποσαφηνίζεται πλήρως από τον ιδιοκτήτη χωρίς να προσπαθεί ο ίδιος να αποκρύψει στοιχεία από το Μηχανικό γιατί το πιθανότερο είναι να καταλήξει με ένα λάθος τοπογραφικό στην κατοχή του, το οποίο θα τον οδηγήσει σε περιττά έξοδα και χάσιμο χρόνου. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε τοπογραφικό συντάσσεται σε συνάφεια με το σκοπό χρήσης του και τα στοιχεία που απαιτεί η Υπηρεσία που τυχόν θα κατατεθεί το τοπογραφικό να αναγράφονται πάνω σε αυτό. Π.χ. ένα τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο έχει συνταχθεί για την αγοραπωλησία ενός ακινήτου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί για χαρακτηρισμό έκτασης σε Δασική Υπηρεσία ή για έκδοση οικοδομικής αδείας σε Πολεοδομικό Γραφείο. Τα παραπάνω καθορίζουν άμεσα και το κόστος του τοπογραφικού καθώς ανάλογα με τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά προκύπτει και η εργασία που απαιτείται για την σύνταξη του και επομένως το κόστος του τοπογραφικού διαγράμματος.


Φυσικά υπάρχουν και άλλες πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στα τοπογραφικά διαγράμματα. Ο Ν.651/1977 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.1337/1983 καθορίζει το είδος και το πλήθος των πληροφοριών αυτών και ειδικά τις υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να υπογράφει ο συντάκτης του τοπογραφικού διαγράμματος.


Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην μεγάλη διακύμανση κόστους του τοπογραφικού ανάμεσα σε δυο διαφορετικούς συντάκτες. Το γεγονός αυτό πρέπει να κινήσει υποψίες προχειρότητας και κακής ή ελλιπούς μελέτης κατά τη σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος την οποία προχειρότητα θα κληθεί να πληρώσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου εκ των υστέρων.

Similar Posts