| |

Εξαγορά δημόσιων εκτάσεων στη Γλύφα Πηνειού – Υποβολή Αιτήσεων

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 11/26-3-2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Στη Γαστούνη σήμερα 26 Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσαπολλαπλών χρήσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γαστούνης (όπως ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ.272/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού περί καθορισμού χώρου συνεδριάσεωνδημοτικού συμβουλίου Πηνειού), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το ΔημοτικόΣυμβούλιο Πηνειού, ύστερα από…

| |

Επαναχάραξη του αιγιαλού-παραλίας του οικισμού Αλκυόνας Κατακόλου

Αυτή τη στιγμή μετά από πολύ αγώνα κερδήθηκε η πρώτη μάχη. Κερδήθηκε με την επιμονή και το πείσμα όλων των κατοίκων. Με τη συμβολή βουλευτών, αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών που ενημερώθηκαν και του Δήμου. Καταφέραμε να κάνουμε γνωστά τα δίκαια αιτήματά μας, να υιοθετηθούν από τους αρμόδιους φορείς και να έχουμε ένα πρώτο θετικό…