Βήματα για τοπογραφικό διάγραμμα έκδοσης αδείας εντός σχεδίου

• Αποτύπωση της περιοχής του οικοπέδου ή του γηπέδου.
• Σε οικόπεδο εντός σχεδίου γίνεται πλήρης αποτύπωση του οικοπέδου και των ομόρων του, ως και αποτύπωση των όψεων των οικοδομών στους δρόμους, που περιβάλουν το οικοδομικό τετράγωνο, (και στις δύο πλευρές των οδών αυτών).
• Αναγράφεται ο αριθμός ορόφων και το είδος των κτισμάτων
• Αναγράφονται οι συντεταγμένες και τα υψόμετρα των κορυφών του ενδιαφερομένου οικοπέδου, επίσης και τα ερυθρά υψόμετρα της οδού στην οποία έχει πρόσωπο το οικόπεδο. Όταν η κλίση του εδάφους είναι σχετικά μεγάλη πιθανή σχεδίαση και υψομετρικών καμπυλών (Ανάλογα με την εκάστοτε Πολεοδομία)
• Αποτυπώνονται υφιστάμενα κράσπεδα, στύλοι ΔΕΗ,ΟΤΕ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ κ.λπ.
• Σχεδιάζονται οι οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές των οδών, που περιβάλουν το οικοδομικό τετράγωνο (και στις δύο πλευρές αυτών), τα πλάτη των οδών αυτών και των προκηπίων των, ως και η ονομασία αυτών.
• Αναγράφονται τα εμβαδά, τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου και των ομόρων του, οι εξασφαλίσεις των τομών των ορίων του οικοπέδου με την οικοδομική ή την ρυμοτομική γραμμή.
• Σχεδιάζεται η κάτοψη του υπό ανέγερση κτίσματος και αναγράφονται οι διαστάσεις των πλευρών αυτού, ως και οι αποστάσεις των από τα όρια του οικοπέδου
• Στην περίπτωση γηπέδου εκτός σχεδίου γίνεται πλήρης υψομετρική αποτύπωση.
• Αποτυπώνονται υφιστάμενα ρέματα και σχεδιάζονται τα όρια, που τυχόν έχουν καθορισθεί με απόφαση Νομάρχη.
• Στην περίπτωση εντός σχεδίου ενσωματώνεται και απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου της ευρύτερης περιοχής κλίμακας περίπου 1:1000 έως 1:2000
• Σε γήπεδο εκτός σχεδίου ενσωματώνεται σκαρίφημα θέσης του γηπέδου, το οποίο χρησιμεύει και ως οδοιπορικό εύρεσης του γηπέδου και για το λόγο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τους κοντινότερους οικισμούς και το οδικό δίκτυο της περιοχής.
• Στην δε περίπτωση, που το οικόπεδο βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού πληθυσμού κάτω των 2000 κατοίκων ενσωματώνεται απόσπασμα του διαγράμματος καθορισμού των ορίων του οικισμού με επισήμανση της θέσης του οικοπέδου.
• Όταν το γήπεδο βρίσκεται εντός της ζώνης των 500μ από τα όρια οικισμών με εγκεκριμένο σχέδιο με τις διατάξεις του ν.δ. από 17-7-1923, σχεδιάζονται και οι ιδεατές επεκτάσεις των οδών, που πλησιάζουν ή τέμνουν το γήπεδο.

Similar Posts