-

Ειδικό πολεοδομικό σχέδιο Ηλείας: Επιλύει χρονίζοντα προβλήματα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

Η εκπόνηση της μελέτης για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Ηλείας, είναι μια θετική εξέλιξη για τους δήμους Πύργου, Ήλιδας, Ανδραβίδας – Κυλλήνης και Πηνειού, που είναι οι πρώτοι που συμμετέχουν σε αυτό καθώς θα φέρει την επίλυση οριστικών πολεοδομικών και ρυμοτομικών θεμάτων, που αποτελούν ένα χρονίζον πρόβλημα για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού. Με βάση τον Ν. 4447/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) έχουν θεσπιστεί για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους για περιβαλλοντική προστασία ή/και αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές.

Οι μελέτες που απαιτούνται βάσει των εν ισχύ τεχνικών προδιαγραφών είναι (α) η Κύρια μελέτη ΕΠΣ, (β) η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΣΜΠΕ, (γ) η Γεωλογική Μελέτη Καταλληλότητας, και (δ) η Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων.

Σύμφωνα με την σύμβαση που υπεγράφη το προηγούμενο διάστημα μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «Ροΐκος Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμη Εταιρεία – Ευάγγελος Καραμπλιάς και ΣΙΑ Ε.Ε.» οι ιδιαιτερότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για τους δήμους Πύργου, Ήλιδας, Ανδραβίδας – Κυλλήνης και Πηνειού «Η περιοχή μελέτης έχει έκταση 357,6 τετρ. χιλιόμετρα και καθορίζεται από θαλάσσης από το παραλιακό μέτωπο της Περιφερειακής Ενότητας και από ξηράς από τον Ευρωπαϊκό Οδικό Άξονα αρ. 55 από το ρέμα Γρυβός μέχρι το αρδευτικό κανάλι που ξεκινά κάθετα από τον Ε55 στο ύψος του Ανεμοχωρίου μέχρι την ακτογραμμή στην περιοχή «Βαμβακιάς». Μέρος των θαλασσίων και χερσαίων περιοχών της Π.Ε. Ηλείας έχουν χαρακτηριστεί ή γειτνιάζουν με περιοχές Natura 2000 και αποτελούν μοναδικά, ιδιαίτερα και ευαίσθητα οικοσυστήματα για τα οποία απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός της ενδοχώρας και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων στη διαχείριση των υποδομών και των φυσικών πόρων, στην ενθάρρυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων και στην κοινωνική προστασία».

Όπως αναφέρεται στην σύμβαση «ως άμεσες προτεραιότητες πρέπει να τεθούν η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και μεταβλητότητας, η ανάπτυξη ήπιου ποιοτικού τουρισμού, η διατήρηση και ανάδειξη της εικόνας και του τοπίου των οικισμών, η άμυνα από φυσικές καταστροφές, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, η αποφυγή της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, η αντιμετώπιση της ρύπανσης και η διαχείριση των αποβλήτων εντασσόμενη στη λογική της κυκλικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο καθορισμός χρήσεων γης, όρων δόμησης και ειδικών όρων που θα γίνει μέσω του ΕΠΣ πρέπει να διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, να λαμβάνει υπόψη βασικές αρχές και παραμέτρους, όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή και να συνάδει με τον ειδικό χαρακτήρα του Δήμου, όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος».

Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι η μελέτη «πραγματοποιείται σε μια φάση με δύο ενότητες και περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων στην περιοχή για την οποία συντάσσεται το ΕΠΣ, τη διατύπωση των εναλλακτικών προτάσεων της χωρικής οργάνωσης της περιοχής και την τελική πρόταση που προκρίνεται από το φορέα κίνησης της διαδικασίας καθώς και αιτιολόγηση της επιλογής της».

Χρ. Γεωργακόπουλος: «Τάξη στο προβληματικό ισχύον χωροταξικό καθεστώς του νομού»
«Το γεγονός της υπογραφής της σύμβασης για την εκπόνηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) της Ηλείας σίγουρα μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους ως μηχανικούς», τονίζει σε δηλώσεις του στην εφ. Πατρίς, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας – Παράρτημα Ηλείας, Χρήστος Γεωργακόπουλος.
«Ταυτόχρονα», συνεχίζει «αισθανόμαστε μεγάλη ευθύνη ως τεχνικοί σύμβουλοι της πολιτείας για το πώς αυτό το σχέδιο θα βάλει τάξη στο προβληματικό ισχύον χωροταξικό καθεστώς του νομού και παράλληλα θα δημιουργήσει τις απαραίτητες αναπτυξιακές συνθήκες. Αναζητούνται λύσεις που έχουν να κάνουν με την οριοθέτηση νέων οικισμών και την τροποποίηση των υφιστάμενων ορίων οικισμών και σχεδίων πόλεως, τη διαμόρφωση τουριστικής παραλιακής ζώνης και την αναμόρφωση των περιοχών περιβαλλοντικής προστασίας. Ως Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ Ν. Ηλείας ευχαριστούμε όλους όσους εργάστηκαν για να προχωρήσει και να υπογραφεί η σύμβαση και δηλώνουμε το παρών στην διαδικασία διαβούλευσης».

εφ.Πατρίς

Similar Posts