- -

Οι νέες προθεσμίες & διαδικασίες δήλωσης για αδήλωτα τετραγωνικά, αυθαίρετα, Κτηματολόγιο, δασικούς χάρτες

Η 30η Σεπτεμβρίου φαίνεται πως θα είναι η (νέα) καταληκτική ημερομηνία προκειμένου να δηλωθούν τα αδήλωτα τετραγωνικά ιδιοκτησιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την απαλλαγή των ιδιοκτητών από δημοτικά τέλη και φόρους, σύμφωνα με τη νέα απόφαση παράτασης που ανακοίνωσε σήμερα το ΥΠΕΣ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά στα τετραγωνικά ακινήτων, τα οποία έχουν δηλωθεί στο Ε9, αλλά υπάρχει διαφορά με τα τετραγωνικά που είναι δηλωμένα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Όμως, όπως επισημαίνει η τοπογράφος – πολεοδόμος μηχανικός Γραμματή Μπακλατσή, πολλά τετραγωνικά μέτρα είναι αυθαίρετα και δεν καταγράφονται ούτε στο Ε9, ούτε στο κτηματολόγιο. Για αυτά τα μέτρα, θα πρέπει πρώτα να γίνει η καταγραφή τους από μηχανικό ο οποίος θα κάνει και την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών και στη συνέχεια να γίνει η διόρθωση του Ε9 και των δηλωθέντων τετραγωνικών στο Δήμο και στο κτηματολόγιο. Επίσης κι άλλες προθεσμίες που αφορούν στα ακίνητα λήγουν στο άμεσο χρονικό διάστημα και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για να αποφύγουν μελλοντικά πρόστιμα και ταλαιπωρία. Στόχος της κυβέρνησης είναι μέχρι τέλος του 2020 να υπάρχει πλήρης καταγραφή της περιουσίας των πολιτών και να μπει σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.

Ποιες προθεσμίες λήγουν άμεσα για δηλώσεις τετραγωνικών, αυθαιρέτων, δασικών χαρτών και κτηματολόγιο;

1. ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ: Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η διόρθωση των «ξεχασμένων» τετραγωνικών στους Δήμους της χώρας.

2. ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η διόρθωση των τετραγωνικών στους Δήμους, τα οποία είναι αυαθαίρετα και θα υπαχθούν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου στο νόμο περί αυθαιρέτων.

3. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ: Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου η υπαγωγή στο νόμο περί αυθαιρέτων των κτισμάτων που δεν έχουν οικοδομική άδεια καθώς και των κτισμάτων που έχουν σοβαρές και μεγάλες αυθαιρεσίες και ανήκουν στην κατηγορία 5 του ισχύοντος νόμου περί αυθαιρέτων.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ: Λήγει στις 13 ή 14 ή 15 ή 18 Σεπτεμβρίου (η ημερομηνία διαφέρει σε κάθε περιφερειακή ενότητα ) η δήλωση κτισμάτων που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια και βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων, προκειμένου να γίνει η αναθεώρηση του δασικού χάρτη και να εξαιρεθούν.

5. ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ: Λήγει στις 13 ή 14 ή 15 ή 18 Σεπτεμβρίου (η ημερομηνία διαφέρει σε κάθε περιφερειακή ενότητα) η δήλωση αγροτικών ακινήτων που έχουν νόμιμη άδεια εκχέρσωσης με πράξεις της διοίκησης, ώστε να αναμορφωθούν οι δασικοί χάρτες που θα χρησιμοποιεί από το 2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Λήγει τέλος Οκτωβρίου η άτυπη παράταση που έδωσε η κυβέρνηση για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις κτηματολογίου χωρίς πρόστιμα.

Τι ενέργειες πρέπει να κάνουν οι πολίτες για κάθε υπόθεση που τους αφορά;

1. ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ: Ο πολίτης θα πρέπει να μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr/ για τη δήλωση διόρθωσης των τετραγωνικών των ακινήτων προς τους Δήμους της χώρας.

Τα βήματα

 • Βήμα 1: Σύνδεση στο σύστημα μέσω των στοιχείων πρόσβασης (μέσω user name και κωδικού πρόσβασης) στο TAXISnet.
 • Βήμα 2: Δημιουργία μιας δήλωσης για κάθε ακίνητο για το οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προχωρήσει στη διόρθωση των στοιχείων των τετραγωνικών μέτρων, επιλέγοντας αρχικά το δήμο στον οποίο ανήκει.
 • Βήμα 3: Επιλογή του ακινήτου που επιθυμεί να διορθώσει από τη λίστα όλων των ιδιοκτησιών του και τροποποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τα πραγματικά, τα οποία έχουν δηλωθεί στο Ε9.
 • Βήμα 4: Υποβολή της δήλωσης.

2. ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:

Για τα αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 28.07.2011 και έχουν δηλωθεί στο νόμο περί αυθαιρέτων ή θα δηλωθούν μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου, μπορούν οι ιδιοκτήτες τους να υποβάλλουν δήλωση διόρθωσης των επιφανειών στου Δήμους, γνωστά ως «αδήλωτα τ.μ.» μέχρι 30.09.2020.

Για να θεωρηθούν εμπρόθεσμες θα πρέπει:

 • Να γίνει η αυατοψία απο το μηχανικό και να καταγραφούν τα αυθαίρετα
 • Να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες το αναλογούν παράβολο και
 • Να έχουν εξουσιοδοτήσει το μηχανικό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του αυθαιρέτου, ώστε η δήλωση να τεθεί σε καθεστώς υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.

3. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ:

Ημερομηνία λήξης μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν όλα τα τακτοποιημένα αυθαίρετα με μεγάλες παραβάσεις. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν όλα τα αυθαίρετα που δεν έχουν οικοδομική άδεια ή έχουν υπέρβαση -τουλάχιστον κατά 40% στην κάλυψη και στη δόμηση ή καθ’ ύψος πάνω από 20%.

Στους ιδιοκτήτες αυτών των αυθαιρέτων παρέχεται

 • η δυνατότητα εξόφλησης σε 100 δόσεις των προστίμων,
 • η μείωση κατά 20% σε όσους ιδιοκτήτες πληρώσουν εφάπαξ το πρόστιμο και
 • η μείωση κατά 10% σε όσους καταβάλουν το 30% του προστίμου.

4.ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ:

Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν στην οικεία Διεύθυνση Δασών τα εξής: ✓Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

 • Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει υλοποιηθεί.
 • Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά το χρόνο έκδοσής της.
 • Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

5. ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ:

Οι αγρότες πρέπει να προσκομίσουνστην οικεία Διεύθυνση Δασών τα εξής:

 1. Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων (παραχωρηθέντα κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν υπέρ ιδιοκτητών και κοινόχρηστες εκτάσεις), που απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή χρήση.
 2. Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων.
 3. Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών, με διακριτό αριθμό τεμαχίου και χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή.
 4. Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη, με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτμηση – αγοραπωλησία αγροτικών γαιών με αγροτική, γεωργική, μικτή χρήση
 5. Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών.
 6. Άδειες του υπουργού Γεωργίας για συμφωνίες εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές.
 7. Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων.
 8. Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων.
 9. Αμπελουργικό και Ελαιουργικό Μητρώο, όπου περιλαμβάνονται εκτάσεις με πράξεις της Διοίκησης.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

Όσοι δεν έχουν καταθέσει τη δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο κτηματολόγιο έχουν περιθώριο μέχρι τον Οκτώβριο για να το πράξουν, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν πρόστιμα που θα ξεκινούν από τα 300 ευρώ και θα αυξάνονται ανάλογα την αξία του ακινήτου αλλά και τον χρόνο καθυστέρησης.

☛Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι:

 • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, που τεκμηριώνει δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο)
 • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής/εγγραφής στο υποθηκοφυλακείο
 • Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου
 • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου
 • Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορία ή λογαριασμός ΔΕΗ)

☛Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των ακινήτων, στο www.ktimatologio.gr

Οι πολίτες, κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης να καταθέσουν την δήλωσης τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κτηματολογίου (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page.aspx).

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και χρειάζονται δυο βασικές ενέργειες για κάθε ιδιοκτήτη:

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει το έντυπο της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων (για τη νομική περιγραφή της ιδιοκτησίας)και

2. Να εντοπίσει το ακίνητό του πάνω στον κτηματολογικό χάρτη (για την αποτύπωση των γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου ψηφιακά).

taxydromos.gr

Similar Posts